19 юни 2007

Доц. д-р Веселина Вълканова

Заместник - декан на ФЖМК
Доц. д-р Веселина Вълканова е преподавател по “Графичен дизайн”, „Дизайн на печатните медии” и „Дизайн на книгата” във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”.
Научните й публикации са в областта на теорията и практиките на графичния дизайн и типографията, на web дизайна и новите медии.
От 2001 до 2004 г. ръководи катедрата “Печат и книгоиздаване”, а от 2003 г. е заместник-декан по научноизследователската дейност и председател на Редакционния съвет на ФЖМК.
Веселина Вълканова е експерт в полето на визуалната комуникация, автор е на графични концепции на редица вестници и списания, оформила е десетки книги.
Член е на Gutenberg Gesellschaft.
Доц. Вълканова е първият засеага единствен преподавател о т Факултета, който се вслуша в призива на студентте за модерно обучение и създаде два блога за дисциплините, по които пеподава - МедиаДизайн и ДизайнКнигоиздаване. Но освен че ги създаде се грижи много добре за тях, публикувайки редовно актуална информация.

кабинет: 72
приемно време: петък, 12:00 - 14:00
e-mail: valkanovav@gmail.com
Блогове:
МедиаДизайн
ДизайнКнигоиздаване